Допълнителен Прием 2017/2018

Документи за допълнителен прием се приемат в сектор „Прием на студенти“ – Информационен център, Ректорат.

Класирането ще бъде публикувано на 19 септември 2017 г. Резултатите ще могат да се проверяват с входящ номер и ЕГН.